+90 258 241 05 91

[email protected]

Dijital Diş Hekimliği

CAD-CAM SİSTEMLERİ ve CBCT(CONE BEAM COMPUTED TOMOGRAPHY)

CAD/CAM(Computer Aid Design/Computer Aid Manufacturing)
(Bilgisayar destekli dizayn/Bilgisayar destekli üretim)

İsminden de anlaşılabileceği gibi,bilgisayar desteği kullanarak,hasta ağzından 3 boyutlu kamera ile ölçü alınıp ,alınan görüntü üzerine,bilgisayarın software programında yapılacak olan dolgu veya kronun şeklini belirleyip,aynı seansta porselen, kompozit-porselen birleşimi materyallerler veya monolitik zirconyum!! materyallerden, hasta ağzına dolguların(inley-onley) veya kron-köprülerin 1 saat ile 6-7saat gibi kısa sürede çok uyumlu bir şekilde yapılabildiği bir sistemdir.

1985 ten beri uygulanan sistem Zürich Üniversitesindeki araştırmalarla bugünkü şeklini almıştır.İlk yıllarında 3 boyutlu görüntüleme cihazının ve milleme makinesinin hacmen çok yer kaplaması ve ekonomik olarak o yıllarda astronomik fiyatlarda olması cihazın ülkemizde yaygınlaşmasını zorlaştırmıştır.Teknolojik gelişmelere bağlı olarak daha kabul edilebilir boyutlara gelen cihazlar şu an daha yaygın bir kullanım imkanını sağlamıştır.

Ayrıntılı silikon ölçülere gereksinim olmayan sistem,özellikle öğürtü refleksi olan hastalara büyük kolaylık getirmektedir.Ölçünün ağızdan çıkartırken esnemesi,ölçünün içinde hava kabarcığı veya tükürük kalması yani ölçünün çok net çıkmamasından ötürü kaynaklanan hatalar bu sistemle elimine edilmektedir.Diş teknisyeninden kaynaklanabilecek hatalar da elimine edilip,frezleme ünitesi ile çok uyumlu bir şekilde restorasyonlar yapılmaktadır.Kısa zamanda yapıldığı için de geçicilere de büyük oranda ihtiyaç kalmamaktadır.Kullanılan maddeler metal içermediği için ve bio uyumlu olduğu için özellikle alerjisi olan hastalar için de uygun malzemelerdir.Çoğu vakada anestezinin etkisi geçmeden işlem sona ermektedir.

Ağız İçi Kamerası

Software’da Planlama

Milleme Ünitesi

Bu sistem ile elde edilebilen restorasyonlara örnekler:

İNLEY-ONLEY DOLGULAR

Çok büyük kaviteli çürüklerde klasik yöntemlerle hasta ağzında bazı işlemleri yapmak zordur.Özellikle 2 veya 3 yüzlü restorasyonlarda(yani dişin büyük kısmının harap olduğu dişler) hasta ağzına tatbik edilen matriks bantlarının(kelepçe veya benzer şekillerde dişin etrafına dolgu yapımından önce takılan metal veya plastik bantlar) uyumu zor olur.Uyum sağlanamadığı takdirde 2 diş arasına yiyecek artığı sıkışması veya dişeti şişmesi gibi sıkıntılar olur.Hatta bazen dişin sadece ¼ ünün sağlam olduğu ve diş çekiminin bile düşünüldüğü dişler olur. Böyle durumlarda dişe kron yapılması da düşünülebilir.Fakat çok az sağlam diş dokusu içeren dişlerde bile,cad-cam sistemi ile yapılan inlay-ve onlay dolgular dişi kron yapımından ve hatta diş çekiminden kurtarabilir.Aşağıdaki resimde sağdan sola doğru kron,onley ve inley örnekleri görülmektedir.

KRON(KAPLAMA)

Tek diş kron restorasyonları çok kısa sürede uygulanabilir.(1-3 saat).Bu kısım estetik bölümünde daha ayrıntılı anlatılmıştır…

KÖPRÜ VE LAMİNEYTLER

Bu kısım estetik bölümünde daha ayrıntılı anlatılmıştır…

İMPLANT ÜSTÜ ABUTMENTLAR

İmplant üstü estetik çalışma gerektirecek bölgelerde,implant içine giren ve abutment adı verilen estetik parçalar da bu sistem ile hasta ağzına uyumlu(uzun-kısa-geniş-dar) olacak şekilde hazırlanabilmektedir.

ÖZELLİKLERİNDEN BAZILARI:

*Tek seansta işlem tamamlanır.Sonraki randevularda anestezi uygulama zorunluluğu ortadan kalkar.

*Ölçü alınması gerekmez.Öğürtü refleksi(ölçü alırken mide bulanması,kusma hissi) olmadan dijital ölçü alınır.

*Geçiciye ihtiyaç duyulmaz.Dolayısıyla geçici restorasyonların çıkması,kırılması gibi riskler oluşmaz.

*Metalsizdir.EMPRESS-E.MAX-MONOLİTİK ZİRCON malzemeler kullanılır.Hepsi de diş rengindedir.Ve uzun dönemde röntgen çekilmesi gerektiği durumlarda,metal olmadığı için hastanın kendi dişi röntgen filminde gözükebiir.

*Estetiktir.Özellikle empress ve e-max metal ve zircon içermediği için daha estetiktir.Zircon daha az estetik fakat uygulaması daha kolay bir malzemedir.

*Mikron hassasiyetinde uyumlu olduğu için uzun ömürlüdür.

CAD-CAM ile hastadan ölçü almadan ağız içinde sadece bir kamera dolaştırılır, veriler bilgisayara aktarılır. İnley , onley ve kronlarınız bilgisayar software programında dizayn edilir,komşu dişlerle uyumu monitör üzerinde istediğiniz şekilde ayarlanır.Uygulaması hem hasta hem hekim için kolay ve konforludur.

Aşama aşama cad-cam prosedürü:

1- Çürük dokular yada eski restorasyonlar dişten uzaklaştırıldıktan sonra Ağız içi kamerası ile dişin 3 boyutlu görüntüsü alınır,

2- Restorasyon bilgisayar ünitesinin monitöründe dizayn edilir,

3- Frezleme ünitesi restorasyonu hazır porselen,zircon veya Kompozit-porselen birleşimi bloktan üretir,

4- Hazırlanan restorasyon direk olarak dişe yapıştırılır.

Özetlemek gerekirse:

Yapılacak restorasyonun cinsine göre(PORSELEN DOLGU-İNLEY-ONLEY,ESTETİK TEK KRON,POSTERİOR TEK KRON,LAMİNEYT VE 4 ÜYELİ KÖPRÜLER);klasik sistemlerle 3-7 gün süren işlemler cad-cam sistem ile çok daha biouyumlu bir şekilde aynı gün ve hatta 1-2 saatte bitirilebilmektedir.

CBCT (CONE BEAM COMPUTED TOMOGRAFİ)

(3 boyutlu konik hüzme ışınlı Dental Tomografi)(Dental Volümetrik Tomografi)

1.8 ila 9.0 saniye süren ve hastanın başı çevresinde 360 derecenin her bir derecesinden 1 kesit alarak 360 adet kesitten üç boyutlu bir fantom yaratır. ( saniyede 10 görüntü ) Digital fantom Volumetrik olup tüm detayları taşımaktadır. Bu temel veri gelişmiş yazılımlar ve özel personel tarafından işlenerek kesitler oluşturulur. Aksiyal kesitlerde 100µ sagital ve koronal kesitlerde 0,15 mm , açısal kesitlerde 0.15 mm detayla incelemesi yapılarak birebir ölçümlendirilir ve cross section, Koronal, Oblik sagital, Aksiyal ve 3 boyutlu görüntüler hazırlanarak vakaya göre raporlar hazırlanır. Bu verilerden yola çıkılarak hastanın bir’e bir 3D modelleri imal edilebilmektedir.. ayrıca sanal ortamda planlanmış implant çalışmasıyla hastaya uyumlu Implant klavuzu-(cerrahi guide-cerrahi stent) yapılabilmektedir.. Bu sayede dişhekimliği kliniği pratiğinde, cerrahi, implantoloji, periodontoloji.endodonti ve ortodonti alanında ihtiyaç duyulan tedaviye yönelik tüm ölçümler birebir gerçekleştirilebilmektedir.

CBCT ler, Medikal CT’lere oranla %90-70 !!!!!! oranında daha düşük bir doz kullanıldığından dolayı diş hekimliği görüntüleme sistemleri arasında hızlı bir şekilde yerini almıştır.

Ayrıntılı bilgiler İMPLANT bölümünde daha detaylı anlatılmıştır.